Diagnostika pohybového aparátu

Diagnostika pohybového aparátu slouží k určení oslabených   a zkrácených či přetížených svalů Vašeho těla. Diagnostiku provádím v rámci prvního tréninku, abychom zjistily případné dysbalance, asymetrie či vadné držení těla, které je třeba odstranit nejen z důvodu správného cvičení, ale také abyste   se cítili lépe a odstranili případné bolesti. V dnešní uspěchané době a stereotypním způsobu života má tělesné dysbalance téměř každý, a je třeba z nich v našem tréninku vycházet.   Na základě Vaší diagnostiky spolu budeme následujících 4 – 5 tréninků hledat ty nejvhodnější cviky právě pro Vás, abychom kromě plnění Vašich cílů zlepšili také zdravotní stránku Vašeho těla. Již zmíněných 5 tréninků potřebuji k tomu, abych Vás naučila správné provedení cviků, abych přesně věděla, jak Vaše tělo pracuje a jaké cviky Vám do tréninkového plánu mohu zahrnout, abyste si neublížili. Ne mnoho lidí ví, že zdravotní stav lze velmi dobře změnit pomocí cvičení. Každý člověk je jiný, a proto dbám především na individuální přístup, plnění Vašich přání, a v neposlední řadě také na Vaše zdraví.

Výsledek obrázku pro back