Měření na přístroji TANITA

Tanita je prémiová váha, která měří na základě bioimpedance. Dokáže měřit podíl tuku, svalové hmoty a vody v celém těle. Uživatel stojí na čtyřech elektrodách na nášlapné ploše a současně uchopí další elektrody do rukou pomocí výsuvného spojovacího kabelu. Na základě toho je elektrický odpor celkem pětkrát měřen, a to na různých partiích – od nohy k noze, od ruky k ruce, od levé ruky k pravé noze, od pravé ruky k levé noze a od levé ruky po levou nohu. Toto měření po jednotlivých částech, vyhodnocující zvlášt naměřené hodnoty pro každou paži, nohu a trup, vede ke 100 % měření těla. Tanita dokáže mimo jiné měřit také viscerální tuk (podkožní tuk, který se ukládá v dutině břišní v okolí orgánů). Měření metabolického věku je zjišťováno na základě současného tělesného stavu. Tato hodnota udává, jaké úrovni věku současně odpovídá tělo uživatele. Pokud je zobrazen věk vyšší než skutečný věk, potom tato váha uživateli doporučí jeho tělesný stav zlepšit pomocí sportu. S nárůstem sportovní aktivity se vytvoří svalová tkáň, která spaluje více kalorií a tím se sníží metabolický věk.